Disclaimer

Algemeen

Gr8 Nederland B.V. (Kamer van Koophandel 30150223), hierna te noemen Gr8 Nederland, verleent u hierbij toegang tot de website van Gr8 Nederland en nodigt u uit het aangebodene te reserveren of te kopen. Gr8 Nederland behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Gr8 Nederland spant zich in om de inhoud van de websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Gr8 Nederland .

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Gr8 Nederland . Zonder schriftelijke toestemming van Gr8 Nederland is kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen niet toegestaan, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.